Stad Leuven

Stookplaatsvernieuwingen SLAC en Minnepoort

Waarom?

Stad Leuven zet sterk in op het klimaatneutraal maken van Leuven. In het kader daarvan werden onder meer de stookplaatsen van SLAC en Minnepoort geïdentificeerd als opportuniteit om met een vernieuwing heel wat energie te besparen. De stookplaatsen waren verouderd en daarmee een van de grotere energieverbruikers van het stadspatrimonium. De keuze om deze te verbeteren lag daarom voor de hand.

Wat gebeurt er?

Beide stookplaatsen worden volledig vernieuwd, inclusief nieuwe regeling en hydraulisch concept, waarbij in de stookplaatsen moderne condensatiegasketels met grote waterinhoud worden geplaatst en de collectoren volledig worden vernieuwd. Dat zorgt voor zowel een lager gasverbruik, als een lager elektriciteitsverbruik, voornamelijk door een besparing in pompenergie.

De uitdaging

Vooraf is de mogelijkheid uitgebreid onderzocht om voor beide gebouwen samen naar één centrale stookplaats en een onderstation over te gaan. De delen waar de gebouwen aan elkaar grenzen bleken echter niet toe te laten het nodige leidingwerk te installeren. Uiteindelijk werd gekozen om beide stookplaatsen te behouden en te vernieuwen.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een sterk verminderd gas- én elektriciteitsverbruik, een performanter en onderhoudsvriendelijker systeem, en een verbeterd comfort.

Lessons learnt?

In de studiefase werd eerst gestreefd naar een centrale stookplaats met onderstation om twee afzonderlijke stookplaatsen te vervangen. Toen dit niet bleek te lukken, is dit concept bijgestuurd. Zo leer je dat een grondige studie en voorbereiding cruciaal zijn om tijdens uitvoering niet voor grote, onaangename verrassingen te komen staan.

Het vernieuwen van een stookplaats is hét moment om voldoende energiemeters te plaatsen. Hiermee kan je in de toekomst de rendementen opvolgen en waar nodig bijsturen. Daarnaast kan je de ruimte voor onderhoudswerkzaamheden aangenamer maken door ze lichter te maken (verven, moderne LED-verlichting) en een eenvoudig leesbare opstelling te ontwerpen.

Technische parameters

Bruikbare vloeroppervlakte (m²)ca 8.818 m²
Energievraag verwarming (kWh/m²/j)117 kWh/m²/j (vóór de vernieuwing)
Totale bouwkost (€, excl. BTW)€ 309.830
Kostprijs technieken (€, excl. BTW)€ 309.830

Meer info

Stad Leuven vernieuwde ook de stookplaats van het historisch stadhuis en de stookplaats van bibliotheek Tweebronnen.