Stad Leuven

Stookplaatsvernieuwing historisch stadhuis

Waarom?

Stad Leuven zet sterk in op het klimaatneutraal maken van Leuven. In het kader daarvan werden in een eerste screening onder meer de stookplaatsen van het historisch stadhuis geïdentificeerd als opportuniteiten om met een vernieuwing heel wat energie te besparen.

Twee van de drie bestaande stookplaatsen waren sterk verouderd en echte energievreters. Door te wijzigen naar één centrale stookplaats met een onderstation, het plaatsen van moderne gascondensatieketels met grote waterinhoud en het toepassen van een verbeterd hydraulisch concept, kunnen zowel het gasverbruik, als het elektrisch verbruik (voornamelijk door pompen) sterk verminderd worden. Bovendien biedt dit de mogelijkheid aan de VRT, die een vleugel als Radiohuis gebruikt, om haar eigen gascondensatieketel en haar eigen gasteller te hebben, zodat de VRT haar gebouwdelen volledig in eigen beheer en onafhankelijk kan verwarmen van de rest van het gebouw.

Wat gebeurt er?

Twee stookplaatsen met verouderde gasketels werden vervangen door één centrale stookplaats met moderne gascondensatieketels met grote waterinhoud en een onderstation.

De uitdagingen

Eerst en vooral het werken met een enorm waardevol historisch gebouw, wellicht wel hét Leuvense icoon. Dat vergt altijd wat meer aandacht en vooral respect voor het gebouw. Het gebouw is niet voorzien van moderne technische schachten en op heel wat plaatsen is het uiteraard niet mogelijk zomaar technieken te integreren. Daardoor vormde het ombouwen van twee stookplaatsen, die uiteraard verspreid liggen in het gebouw, naar een enkele stookplaats met onderstation een extra uitdaging wat betreft het verloop van de leidingen.

Ook het feit dat met de VRT een extra partij betrokken was, maakte dat er meer overleg nodig was, maar al bij al waren er geen onoverkomelijke moeilijkheden.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een sterke verlaging in zowel het gas- als elektriciteitsverbruik (totaal 135.000 kWh/jaar); een verbeterd hydraulisch concept, een makkelijker te onderhouden, moderne stookplaats; het bieden van onafhankelijkheid aan de VRT.

Lessons learnt?

Een goeie planning is heel erg belangrijk, maar toch kom je steeds onvoorziene moeilijkheden tegen. Mits een goeie samenwerking met de aannemers, studiebureau en bouwheer, kan daar snel op ingespeeld worden.

Het vernieuwen van een stookplaats is hét moment om voldoende energiemeters te plaatsen. Hiermee kan je in de toekomst de rendementen opvolgen en waar nodig bijsturen. Daarnaast kan je de ruimte voor onderhoudswerkzaamheden aangenamer maken door ze lichter te maken (verven, moderne LED-verlichting) en een eenvoudig leesbare opstelling te ontwerpen.

Technische parameters

Bruikbare vloeroppervlakte (m²)ca 9.000 m²
Energievraag verwarming (kWh/m²/j)246 kWh/m²/j (vóór de vernieuwing)
Totale bouwkost (€, excl. BTW)€ 230.000
Kostprijs technieken (€, excl. BTW)€ 230.000

Meer info

Lees in De Onderneming een uitgebreid artikel over de stookplaatsrenovatie van het historisch stadhuis.

Stad Leuven vernieuwde ook de stookplaatsen van SLAC en Minnepoort en de stookplaats van bibliotheek Tweebronnen.