Stad Leuven

Stookplaatsvernieuwing bibliotheek Tweebronnen

Waarom?

Stad Leuven zet sterk in op het klimaatneutraal maken van Leuven. In het kader daarvan werden in een eerste screening onder meer de stookplaatsen van de bibliotheek geïdentificeerd als opportuniteit om met een vernieuwing heel wat energie te besparen.

De stookplaats van bibliotheek Tweebronnen werkte nog met relatief oude ketels en een verouderd hydraulisch systeem. De bibliotheek was daarmee een van de grote energieverbruikers van het stadspatrimonium.

Wat gebeurt er?

Een stookplaatsvernieuwing waarbij in de stookplaats moderne condensatiegasketels met grote waterinhoud werden geplaatst. Ook de collector werd volledig vernieuwd waarbij een verbeterd hydraulisch concept werd toegepast. Dat resulteert vooral in een grote besparing in pompenergie.

De uitdagingen

Dit project was een redelijk rechttoe-rechtaan project en had niet echt veel moeilijkheden in petto. Deel van de opdracht waren ook een aantal ingrepen in het gebouw zelf, voornamelijk om het hydraulisch verdeelsysteem beter uit te balanceren met het oog op meer comfort. Hier ging wel wat extra studiewerk aan vooraf.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een sterk verminderd gas- én elektriciteitsverbruik, een performanter en onderhoudsvriendelijker systeem, en een verbeterd comfort.

Lessons learnt?

Zoals in elk project kom je, ondanks een goede voorbereiding, wel eens op onvoorziene problemen uit. Ditmaal waren dat de staat van het regelsysteem, die slechter bleek dan ingeschat, en een verstopping in de (condens-)afvoer. Mits een goeie samenwerking met de aannemers, het studiebureau en de bouwheer, kan daar snel op ingespeeld worden.

Het vernieuwen van een stookplaats is hét moment om voldoende energiemeters te plaatsen. Hiermee kan je in de toekomst de rendementen opvolgen en waar nodig bijsturen. Daarnaast kan je de ruimte voor onderhoudswerkzaamheden aangenamer maken door ze lichter te maken (verven, moderne LED-verlichting) en een eenvoudig leesbare opstelling te ontwerpen.

Technische parameters

Bruikbare vloeroppervlakte (m²)ca 10.414 m²
Energievraag verwarming (kWh/m²/j)111 kWh/m²/j (vóór de vernieuwing)
Totale bouwkost (€, excl. BTW)€ 309.830
Kostprijs technieken (€, excl. BTW)€ 309.830

Meer info

Stad Leuven vernieuwde ook de stookplaats van het historisch stadhuis en de stookplaatsen van SLAC en Minnepoort.