Energiezuinige gebouwen dankzij L.E.U.V.E.N.

Wim Van Aerschot (40) werkt als coördinator facilitair beheer bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, kortweg AGSL. Hij stuurt er een team aan van drie gebouwbeheerders en vijf onderhoudsmedewerkers. Voor AGSL stapte Wim mee in het Europese ELENA-project L.E.U.V.E.N. Leuven 2030 gaat in gesprek met hem. Vragen zijn amper nodig, want Wim doet zijn job met passie en geeft maar wat graag toelichting bij zijn werk.

AGSL is eigenaar en uitbater van verschillende gebouwen die de stad Leuven gebruikt. Zo beheert AGSL het stadskantoor, het Politiehuis, kinderdagverblijf De Girafant, het Comeniusgebouw, de Erfgoedsite Abdij van Park en binnenkort het op te leveren project Klein Rijsel. Wim en zijn team staan niet alleen in voor het facilitair beheer, maar ook voor het behalen van de doelstellingen die in 2012 zijn opgesteld bij de Leuvense nulmeting van de uitstoot van broeikasgassen.

Het ELENA-project L.E.U.V.E.N.

Wim werkt mee in de stuurgroep van het Europese project L.E.U.V.E.N. (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network). De partners van dat project werken samen om uit te zoeken welke energiebesparende maatregelen ze kunnen nemen om hun gebouwen te verduurzamen. Voor de studiekosten die daarbij komen kijken, ontvangen ze een Europese subsidie.

Het project L.E.U.V.E.N. heeft geholpen de ambities van bepaalde partners te verhogen

‘Ik ervaar L.E.U.V.E.N. als een netwerk van gelijkgestemden: alle partners doen mee vanuit een duurzame insteek. En het project is veel breder gedragen dan enkel vanuit de stad Leuven. Dat maakt L.E.U.V.E.N. tot een mooi draagvlak om mee naar buiten te treden en alles grootser te beginnen zien. Want op het vlak van duurzaamheid hebben we al veel kleine stappen in de goede richting gezet, maar nu wordt het echt tijd voor grotere stappen.’

In de stuurgroep merkte Wim dat sommige partners tijdens de aanloop naar het project hun oorspronkelijke plannen bijstelden. ‘Het project L.E.U.V.E.N. heeft geholpen de ambities van bepaalde partners te verhogen. Dankzij ons contact kon ik bijvoorbeeld vanuit mijn ervaring laten zien dat bepaalde technische obstakels niet onoverkomelijk waren.’

AGSL neemt met verschillende gebouwen deel aan het ELENA-project L.E.U.V.E.N. ‘Voor ons woonproject ’t Wisselspoor vertrekken we van een nieuwbouw. Maar het ombuigen van bestaande, oudere gebouwen tot energiezuinige panden vind ik nog boeiender. Voor het stadskantoor, De Girafant en het Politiehuis screenen we de huidige situatie en bekijken we waar we naartoe willen. Misschien kunnen we het gewenste resultaat simpelweg bereiken via een herinregeling van de bestaande technieken, misschien zijn nieuwe technieken noodzakelijk. Een voorbeeld: ook al willen we het dak van het Politiehuis met zonnepanelen bedekken, we moeten werken aan een grote daling van het energieverbruik in het gebouw.’

De inzichten die ik op mijn werk opdoe, koppel ik terug naar mijn persoonlijke leven

Iedereen mee in het duurzame verhaal

‘Het is fijn hoe mijn duurzame ambities vanaf dag één bij AGSL heel serieus genomen werden. Klimaatacties worden hier direct gesteund. Het project L.E.U.V.E.N. past dan ook als een puzzelstuk in het geheel en is volledig verweven met onze werking bij facilitair beheer. Iedereen is mee in het duurzame verhaal.’

‘De inzichten die ik op mijn werk opdoe, koppel ik terug naar mijn persoonlijke leven. Ik heb drie zonen, die ik wil laten voelen hoe je een duurzaam en mooi leven kan leiden. We reizen niet met het vliegtuig, maar trekken erop uit met de tent. Ook installeerden we zonnepanelen, niet puur uit financiële motieven, maar ook uit persoonlijke overtuiging. Binnenkort wil ik voor onze verwarming overstappen op een warmtepomp.’

De ideale toekomst

Wanneer we vragen naar Wims ideale toekomstbeeld, hoeft hij niet lang te denken. Wim weet precies hoe hij de ideale versie van het stadskantoor zou waarmaken. ‘In mijn droom staan er nog maar een paar elektrische wagens in de parking. Voor de rest zouden alle verplaatsingen met de fiets of andere duurzame transportmiddelen gebeuren. De buitenkant van het stadskantoor ziet er hetzelfde uit, maar de binnenkant is veranderd in een multifunctioneel kantoor met een hele waaier aan flexibele ruimtes. Elke werknemer vindt er een plaats waar hij of zij zich thuis voelt.’

‘De elektriciteit zou van het net afgekoppeld zijn, want we staan in voor onze eigen voorziening. En in plaats van zelf onze eigen verwarming of koeling te produceren, bundelen we die stromen op grotere schaal en gebruiken we de gegenereerde warmte of koude efficiënt. Het is een mooi toekomstbeeld, maar de realisatie ervan zal niet evident zijn.’

Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie