Met de steun van de EIB

Europese subsidie

Vzw Leuven 2030 bracht 18 partners bij elkaar en vormde het unieke netwerk ‘L.E.U.V.E.N.’. Leuven 2030 diende een dossier in bij de Europese Investeringsbank en ontving een subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro uit het ELENA-fonds. Met deze subsidie wordt het ambitieuze plan van de partners ondersteund. L.E.U.V.E.N. breidt ook nu nog uit met nieuwe partners.

Wat is het ELENA-fonds?

ELENA staat voor European Local Energy Assistance. Het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank (EIB) zal de partners helpen bij investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Onder andere onderstaande komt in aanmerking om financieel ondersteund te worden door de EIB:

  • Energie-audits
  • Haalbaarheidsstudies
  • Technische studies en bestekken
  • Financieel-juridische steun

Om recht te hebben op deze financiële ondersteuning dienen de partners de komende drie jaren minstens 37 miljoen euro te besteden aan energie gerelateerde investeringen. Het ELENA-fonds subsidieert tot 90% van de kosten voor de technische ondersteuning en projectontwikkeling.

Welke projecten worden door ELENA ondersteund?

Het ELENA-fonds beschikt over een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 30 miljoen euro. Hiermee subsidieert de EIB technische ondersteuning voor projecten die zich richten op energie-efficiëntie en productie van hernieuwbare energie en projecten rond duurzame mobiliteit in steden.

L.E.U.V.E.N. kan op ondersteuning rekenen op vlak van energie-efficiëntie en productie van hernieuwbare energie. De subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro zal gebruikt worden om technische studies te financieren die het mogelijk maken om de lat hoger te leggen van de renovaties van de bestaande gebouwen, enkele nieuwe gebouwen, een warmtenet en publieke verlichting.

Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie