Uniek netwerk

Onder de naam L.E.U.V.E.N. werken meer dan 18 grote en kleine partners samen om hun gebouwen te verduurzamen. L.E.U.V.E.N. staat voor Lower Energy Use Via an Extraordinary Network.

De partners investeren samen ongeveer 40 miljoen euro in energiebesparende maatregelen en delen hun kennis en ervaringen. Leuven 2030 bracht het netwerk bij elkaar en haalde een subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen uit het ELENA-fonds, waarmee het plan van de 18 partners wordt ondersteund.

Wie zijn de partners?

 • Abdijschool Vlierbeek
 • Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
 • Commscope
 • De Zevensprong
 • Dialoog
 • Dijledal
 • Dijlehof
 • Heilig Drievuldigheidscollege
 • KBC
 • KU Leuven
 • M – Museum
 • OCMW Leuven
 • Paridaensinstituut
 • Stad Leuven
 • STUK
 • UZ Leuven
 • VME Leeuwerikenveld
 • ZORG Leuven

Waarom zetten de partners samen met Leuven 2030 in op dit project?

De CO₂-uitstoot die vrijkomt bij onder andere het verwarmen en koelen van alle Leuvense kantoren, winkels en scholen, vertegenwoordigt maar liefst 30% van de totale CO₂-uitstoot van Leuven. Als we de CO₂-uitstoot van deze gebouwen willen verminderen, moeten er snel stappen worden gezet.

Wat doet L.E.U.V.E.N?

Binnen L.E.U.V.E.N. wordt onderzocht hoe verschillende grote gebouwen tegelijk stappen kunnen zetten richting een energie-efficiënt gebouw. De gebouwbeheerders onderzoeken kleine tot grote ingrepen, van energiebesparing tot productie van hernieuwbare energie. Ze delen hun kennis met elkaar over de manier waarop ze omgaan met hun energieboekhouding, onderhoudscontracten, gebouwbeheerssystemen en investeringen.

Deze kennis, de ‘best practices’ en de ‘lessons learned’, willen ze niet alleen onderling delen, maar ook met andere bedrijven en organisaties in Leuven en daarbuiten. Op deze manier hopen ze ook anderen te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten richting een klimaatneutrale toekomst.

Mijlpalen

 • Najaar 2014: Leuven 2030 brengt netwerk van verschillende gebouwbeheerders bij elkaar.
 • Begin 2015 tot eind 2016: verschillende seminaries over duurzaam gebouwenbeheer.
 • Maart 2016: 4-pager ingediend bij de Europese Investeringsbank.
 • Juli 2016: eerste volledig dossier ingediend bij Europese Investeringsbank.
 • December 2016: finaal dossier ingediend.
 • 1 december 2017: officiële start van de ondersteuning door de EIB.
 • 30 november 2020: einde van het subsidieproject.Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie