Uniek Leuvens netwerk

Uniek netwerk

Onder de naam L.E.U.V.E.N. werken 24 grote en kleine partners samen om hun gebouwen te verduurzamen. L.E.U.V.E.N. staat voor Lower Energy Use Via an Extraordinary Network. De partners investeren in drie jaar tijd samen meer dan 50 miljoen euro in energiebesparende maatregelen en delen hun kennis en ervaringen.

Leuven 2030 bracht dit netwerk van partners bij elkaar en haalde een subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen uit het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank om hun ambitieuze plannen te ondersteunen. Het L.E.U.V.E.N.-project startte op 1 december 2017 met 18 partners voor een looptijd van 3 jaar. Intussen groeide L.E.U.V.E.N. uit tot een netwerk van 24 diverse partners en meer dan 40 energiegerelateerde gebouwenprojecten.

Wie zijn de partners?

 • Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
 • Commscope
 • De Spiegel
 • De Zevensprong
 • Dialoog
 • Dijledal
 • Dijlehof
 • Heilig Drievuldigheidscollege
 • Imec
 • KBC
 • Kinderopvang ’t Eekhoorntje
 • KU Leuven
 • M – Museum
 • MPC Terbank
 • Munstraat Re-Investo
 • Paridaensinstituut
 • Stad Leuven
 • STUK
 • SWaL
 • UZ Leuven
 • VME Leeuwerikenveld
 • Vrije Basisschool De Twijg
 • Vrije Basisschool Vlierbeek
 • ZORG Leuven

Waarom zetten de partners samen met Leuven 2030 in op dit project?

Leuvense CO₂-uitstoot kunnen we onderverdelen in drie verschillende scopes. Scope 1 bekijkt de emissies die vrijkomen op het grondgebied groot Leuven (bv. aardgas in een ketel thuis). Bij scope 2 gaat het over indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde energie. Ten slotte is elke Leuvenaar en Leuvense organisatie/bedrijf ook verantwoordelijk voor een groot aantal emissies die buiten de grenzen van de stad plaatsvinden (bv.: transport van voeding). Scope 3 bekijkt deze indirecte emissies.

Energieverbruik in gebouwen staat voor maar liefst 60% van de CO2e-uitstoot (2010) in scope 1 & 2. Denk hier aan onder andere het verwarmen en koelen van woningen, Leuvense kantoren, winkels en scholen. Als we de CO₂-uitstoot van deze gebouwen willen verminderen, moeten er snel stappen worden gezet.

Wat doet L.E.U.V.E.N?

Binnen L.E.U.V.E.N. wordt bekeken hoe verschillende grote gebouwen stappen kunnen zetten richting een energie-efficiënt gebouw. Samen met elke partner gaat L.E.U.V.E.N. na welke studies relevant en nodig zijn om hun gebouw te verduurzamen en gevoelig energie-efficiënter te maken. Doordat de partners deel uitmaken van L.E.U.V.E.N. wordt een groot deel van de kost van deze studies gesubsidieerd door het ELENA-fonds (EIB). Bovendien ondersteunt L.E.U.V.E.N. de partners door deze studies te bestellen en alle administratie die daarmee gepaard gaat op zich te nemen.

De gebouwbeheerders laten kleine tot grote mogelijke ingrepen onderzoeken, van energiebesparing tot productie van hernieuwbare energie. Op basis van die onderzoeken, voert elke partner energiebesparende maatregelen uit die geschikt zijn voor het desbetreffende gebouw. Door het nemen en effectief uitvoeren van deze maatregelen, kunnen we de Leuvense CO₂-uitstoot van niet-residentiële gebouwen doen dalen. Het potentieel wordt ruw ingeschat op 2 tot 3% van de Leuvense emissies binnen scope 1 en scope 2.

Daarnaast delen de gebouwbeheerders onderling kennis over de manier waarop ze omgaan met hun energieboekhouding, onderhoudscontracten, gebouwbeheerssystemen en investeringen. Deze kennis, de ‘best practices’ en de ‘lessons learned’, willen ze bovendien niet alleen onderling delen, maar ook met andere bedrijven en organisaties in Leuven en daarbuiten. Op deze manier hopen ze ook anderen te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten richting een klimaatneutrale toekomst.

Mijlpalen

Najaar 2014: Leuven 2030 brengt netwerk van verschillende gebouwbeheerders bij elkaar.

Begin 2015 tot eind 2016: verschillende seminaries over duurzaam gebouwenbeheer.

Maart 2016: 4-pager ingediend bij de Europese Investeringsbank.

Juli 2016: eerste volledig dossier ingediend bij Europese Investeringsbank.

December 2016: finaal dossier ingediend.

1 december 2017: officiële start van de ondersteuning door de EIB.

30 november 2020: einde van het subsidieproject.
Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie