Potentieelscan

Een potentieelscan is een algemene doorlichting van het gebouw of de gebouwen en geeft je een overzicht van welke aanpassingen – groot of klein – je kan doen om je gebouw energetisch te verbeteren.

Wat houdt dat in?

De potentieelscan bestaat uit een fotoverslag met een inventarisatie van de verschillende gebouwonderdelen, hun vermogens, conditiestaat, etc… Dit document wordt opgemaakt tijdens/na de rondgang in het gebouw en dient als input voor de consultant om daarna het dynamisch patrimoniumplan op te maken. Hieronder vindt u enkele screenshots uit een potentieelscan:

Op basis van deze input werken we onze maatregelen uit en nemen we ze op in een dynamisch actieplan in Smartsheet (= een webbased projectmanagement-tool, maar alles kan ook geëxporteerd worden naar Excel).

De maatregelen worden opgedeeld volgens prioriteit met telkens de vermelding van hun ingeschatte investeringskost, besparingen op energie (brandstof, elektriciteit, primair), terugverdientijd. Ook eventuele comfortproblemen en de conditiestaat van het onderdeel worden vermeld.

Het interactieve karakter van deze tool laat toe om op heel intuïtieve wijze maatregelen vroeger of later in te plannen. De besparingen en investeringen passen zich dan automatisch aan. Zo krijgen zowel de technische mensen die de maatregelen moeten uitvoeren, als de beleidsverantwoordelijken die de budgetten moeten voorzien, een goed overzicht van de stand van zaken en het plan voor de toekomst.

Indien meerdere potentieelscans worden uitgevoerd, kunnen de maatregelen uit al deze scans in één overzicht samengevoegd worden. U krijgt dan, over de gebouwen heen, een overzicht van het vereiste budget per jaar om bv. uw besparingsdoelstelling te bereiken. Zodoende kan deze dynamische tool de basis vormen voor een actieplan van uw patrimonium voor de volgende jaren.

Wat is het concrete aanbod?

De potentieelscan wordt aangeboden in twee varianten: een Light en een Full scan:

 • Potentieelscan LIGHT (2.500€, excl. BTW) voor een klein gebouw.
  bv.: een lagere school met een oppervlakte van 2.500 m², bestaande uit verschillende losstaande klasblokken uit de jaren ’60 – ’80 en twee kleine stookplaatsen.
 • Potentieelscan FULL (5.000€, excl. BTW) is gericht op een groter gebouw waardoor de tijdsbesteding voor de uitvoering van de potentieelscan beduidend groter is.
  bv.: een cultureel gebouw van 10.000 m² uit de jaren ’50 dat zwaar gerenoveerd werd in 2000, bestaande uit een aantal aaneengeschakelde volumes met één grote centrale stookplaats en voorzien van een vijftal luchtgroepen.

Wanneer de studiekosten voor uw project in aanmerking komen voor subsidiëring, dan komt Europa tegemoet aan 90 % van die studiekost, exclusief BTW.

Het volledige stappenplan:

(1) Analyse data :

We nemen alle beschikbare gegevens door zoals energieverbruiken, technische informatie, onderhoudscontract, (as-built) plannen, data gebouwbeheerssysteem, eventuele andere auditrapporten, ….

(2) Afspraak ter plaatse :

Op een voorafgaandelijke vergadering informeren we de klant over het verloop van de audit en de te verwachten resultaten. Eventueel stellen we al vragen op basis van de beschikbare informatie en we informeren ook naar mogelijke investeringsplannen. Dit laatste is belangrijk om lock-ins te vermijden.

(3) Rondgang gebouw :

Bij de rondgang bekijken we het hele gebouw en nemen we nota met i-auditor zoals hierboven beschreven bij de Potentieelscan. Het resultaat van de rondgang is een fotoverslag voor de klant. Voor de energie-expert vormt dit de basis waarop hij zijn advies kan formuleren.

(4) Uitwerking advies :

We werken ons advies uit in een dynamisch patrimoniumplan in Smartsheet met een prioritisering van de maatregelen en acties.

(5) Voorstelling van het patrimoniumplan :

De bedoeling is dat de klant dit instrument zelf actief gebruikt om de investeringen voor de komende 5 jaar te plannen zodat het actieplan geen dode letter blijft maar een effectief instrument is voor energiebesparing. Daarom dat de voorstelling en toelichting van onze maatregelen een belangrijk deel uitmaakt van de audit.

(6) Extra advies :

Binnen het budget van de scan voorzien we extra advies om de klant te begeleiden bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen :

 • Potentieelscan LIGHT: 1 dag extra advies .
 • Potentieelscan FULL: 4 dagen om een stap verder te gaan.

Dit extra advies kan betrekking hebben op :

 • Optimalisatie van bestaande installaties : samen met de technisch verantwoordelijke of onderhoudsfirma passen we bepaalde settings aan in de regelingen.
 • Hulp bij het uitvoeren van energiemetingen en energieboekhouding
 • Advies bij het opvragen van offertes : welke performance parameters zijn belangrijk ?
 • Advies bij de analyse van offertes van leveranciers
 • Advies over andere energie gerelateerde onderwerpen.

Deze dienstverlening kan gespreid worden over maximaal 1 jaar waarbij we gedurende deze periode de klant begeleiden qua energiezorg. Voor de extra dagen advies voorzien we telkens maximaal één plaatsbezoek per adviesdag, aangezien bezoeken ook steeds gepaard gaan met andere taken zoals telefoongesprekken, vervoer, bijkomende analyse/verslag, mails,…