Ook partner worden?

Consortium L.E.U.V.E.N. is op zoek naar gebouwbeheerders die mee een voortrekkersrol willen spelen in het verduurzamen van het Leuvense patrimonium. Wij richten ons hiervoor in eerste instantie op kleine organisaties zonder eigen technische studiedienst.

Ben jij gebouwbeheerder van een groter gebouw en is één van de volgende uitspraken op jou van toepassing, dan ben je wellicht een ideale nieuwe partner:
– Interesse in het plaatsen van zonnepanelen (PV-cellen), maar geen idee of het dak daarvoor geschikt is en de elektrische installatie dat wel aankan.
– De stookplaats doet al vele jaren dienst en wellicht is het niet slecht dat er eens iemand grondig naar kijkt.
– Er zijn waarschijnlijk een heel aantal kleine of minder kleine investeringen voor het gebouw gewenst, maar je weet niet waar je best het eerst mee begint.

Hieronder vind je antwoord op volgende vragen:
Wat is L.E.U.V.E.N.?
Wat kan L.E.U.V.E.N. jou bieden?
Wat verwacht L.E.U.V.E.N. van jou?
Hoe gaat het praktisch te werk?
Wat houdt zo’n studie concreet in?
Hoeveel kost zo’n studie?

Wat is L.E.U.V.E.N.?

L.E.U.V.E.N. staat voor Lower Energy Use Via an Extraordinary Network en is een samenwerking tussen meer dan 18 grote en kleine partners uit de Leuvense samenleving om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. De publieke en private gebouwbeheerders – van bedrijven en overheden tot rusthuizen en scholen – onderzoeken mogelijke energiebesparende maatregelen, investeren in hun patrimonium en delen hun kennis en ervaringen. De VZW Leuven 2030 speelt een rol van incubator en instigator in dit project, en via de VZW hebben de partners samen een EIB-subsidie van maar liefst 1,56 miljoen EURO binnen gehaald.
Meer informatie over het project en de subsidies van de EIB vind je hier.
Meer informatie over de verschillende bouwprojecten vind je hier.

Wat kan L.E.U.V.E.N. jou bieden?

– Wij hebben de markt bevraagd en studiebureaus geselecteerd die voor een beperkte kostprijs een doorlichting doen (van het volledige gebouw, de stookplaats of de mogelijkheid voor zonnepanelen). Je hoeft dus zelf niet meer op zoek te gaan naar een studiebureau of zelf geen bestek uit te schrijven.
– Een groep van Leuvense gebouwbeheerders die mekaar steunen en raad geven. De partners wisselen onderling informatie uit of kunnen bij mekaar terecht met vragen.
– Uitnodiging tot knowledge sharing sessions rond duurzame bouwthema’s. VZW Leuven 2030 verzorgt de selectie van interessante sprekers en brengt bedrijven, overheidsorganisaties en Leuvense gebouwbeheerders samen op deze events.
– Financiële steun vanuit de EIB-subsidie. De voorwaarden voor financiële steun vind je hieronder.

Wat verwacht L.E.U.V.E.N. van jou?

Om in aanmerking te komen tot de gesubsidieerde studies worden volgende zaken verwacht van de begunstigde:
– Partner worden in het consortium van het project L.E.U.V.E.N.
– Een overeenkomst voor opdracht tekenen met Leuven 2030 en het betreffende studiebureau.
– Op basis van de resultaten uit de studie over te gaan tot een investering in energie-efficiëntie of hernieuwbare energie waarvan het investeringsbedrag minimaal overeenkomt met de totaalkost van de studie.
– Bereid zijn om de leerervaring te delen via de kanalen van Leuven 2030.

Hoe gaat het praktisch te werk?

Kom binnenkort nog ’s terug kijken voor onze flow chart

Wat houdt zo’n studie concreet in?

Een beschrijving in detail van de inhoud van de technische studies vind je hier:
Potentieelscan (algemene doorlichting van het gebouw)
Doorlichting stookplaats
Zonnepanelen + stabiliteit

Hoeveel kost zo’n studie?

Omwille van de beslissingsstructuur van de vzw Leuven 2030 en het beschikbare budget mikken we hier op studies die het instappen aan een beperkt budget (2.500€ of 5.000€ excl. BTW) mogelijk maken.
Van dat bedrag komt de Europese Investeringsbank 90% tegemoet wanneer er een investering op volgt. Concreet gaat het voor de begunstigde dus om 250€ of 500€.
L2030 wenst de potentieelscans aan te bieden in een Full en een Light variant. Deze laatste moet de drempel om nieuwe kleine partners aan trekken zoveel mogelijk verlagen.

LIGHT
De Light versie wensen we aan te bieden aan 2.500,00 EUR, excl. BTW
Hierbij denken we bij wijze van voorbeeld aan een volgende situatie: een lagere school met een oppervlakte van 2.500 m², bestaande uit verschillende losstaande klasblokken uit de jaren ’60 – ’80 en twee kleine stookplaatsen.
Aan de indiener wordt gevraagd om een plan van aanpak te formuleren binnen de opgegeven prijs dat zoveel mogelijk de boven beschreven stappen volgt.

FULL
De FULL versie wensen we aan te bieden aan 5.000,00 EUR, excl. BTW
Hierbij denken we bij wijze van voorbeeld aan een volgende situatie: een cultureel gebouw van 10.000 m² uit de jaren ’50 dat zwaar gerenoveerd werd in 2000, bestaande uit een aantal aaneengeschakelde volumes met één grote centrale stookplaats en voorzien van een vijftal luchtgroepen.
Aan de indiener wordt gevraagd om een plan van aanpak te formuleren binnen de opgegeven prijs dat zoveel mogelijk de boven beschreven stappen volgt.
Bijkomende studies

Aangezien een potentieelscan slechts de eerste stap kan zijn van een proces waar een (nieuwe) partner door moet, is de kans reëel dat er nadien nog bijkomende vragen komen van de partner, bijvoorbeeld:
– Uitdiepen van één van de voorgestelde maatregelen;
– Bijkomend onderzoek dat uit het samenvattend rapport zou blijken;
– Haalbaarheidstudie voor een maatregel;
– Hulp bij aanbesteding van een opdracht;
– Aanwezigheid op een overleg;
– …
In onderling overleg met Leuven 2030 kan er bekeken worden of er bijkomende studies kunnen besteld worden.