Zorg Leuven

Woonzorgcentrum Booghuys

Wat gebeurt er?

Het project was in 2015 oorspronkelijk bedoeld als een aanpassing aan het bestaand woonzorgcentrum. Door nieuwe erkenningsvoorwaarden, programma-eisen van VIPA voor het bekomen van subsidies en advies van Ruimte Vlaanderen mondde het echter uiteindelijk in 2016 uit in een heus Bijna Energie Neutraal (BEN) vernieuwbouwproject.

Ondertussen zijn de werken gestart en kan je het nieuwe centrum zien verreizen vanuit de Vlamingenstraat in Leuven.

De uitdaging

  • Behoud en versterken van het aanwezige groen
  • Behalen van het BEN-niveau (Bijna Energie Neutraal)
  • Geen gebruik van fossiele brandstoffen
  • Maximale regenwaterinfiltratie en -recuperatie
  • Daglicht als therapie bij dementie

Technische parameters

E-peil                                    E 47 (BEN)

K-peil                                    K 24

U-waarde gevel                 0.17 W/m2.K

U-waarde dak                   0.10 W/m2.K

Ug-waarde glas                0.6 W/m2.K

Ventilatie                            Systeem D met warmterecuperatie

Verwarming/koeling      Water-water geothermische warmtepomp (BEO)

Hernieuwbare energie  36 kWh/m2.jaar