Stad Leuven

Een nieuw lichtplan voor de Grote Markt en de Oude Markt in Leuven

Waarom?

De stad Leuven is gestart met het omschakelen van de openbare verlichting naar een meer duurzame openbare verlichting in het kader van de doelstellingen rond Leuven klimaatneutraal 2030 en het masterplan openbare verlichting dat in samenwerking met Fluvius werd opgemaakt in de loop van 2015 – 2016.

Op 15 december 2016 werd de Grote Markt beschermd als stads- of dorpsgezicht. Samen met de renovatie van de Sint Pieterskerk en de herbestemming van het Tafelrond op de Grote Markt was dit de aanleiding om de volledige openbare verlichting van zowel de Grote Markt als de Oude Markt te vernieuwen en op elkaar af te stemmen

Wat gebeurt er?

De Grote Markt en de Oude Markt krijgen een nieuwe, functionele verlichting.

Op de Grote Markt wordt de Sint-Pieterskerk rondom uitgelicht. De huidige monumentverlichting van het stadhuis wordt vernieuwd.

Onder andere in de Kortestraat en aan de daken van de Oude Markt komt accentverlichting. De aanlichting van het Heilige Drievuldigheidscollege en de Universiteitshallen wordt aangepast.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Met het lichtontwerp wil de stad de nachtelijke beleving van twee van zijn belangrijkste pleinen en bijbehorende monumenten opwaarderen. Door het gebruik van een energiebewuste duurzame verlichting en een doordacht gebruik van functionele en monumentverlichting wil de stad de eigenheid van beide pleinen versterken, met aandacht voor de monumenten, publieke ruimte, zichten en sociale veiligheid.

Stand van zaken

De werken voor de monumentverlichting van de Sint-Pieterskerk zijn in uitvoering. Men is gestart met het plaatsen van de verlichtingsarmaturen en vermoedt binnenkort klaar te zijn met de Sint-Pieterskerk.

Dan volgen de nieuwe armaturen voor de aanstraling van de kerk, de nieuwe functionele verlichting voor de Grote Markt en de verlichting voor de Kortestraat.

De werken aan de accentverlichting aan de Oude Markt worden uitgevoerd wanneer het terrasseizoen wat mindert.