Stad Leuven

Lichtplan voor de Grote Markt en Oude Markt te Leuven

Waarom?

De stad Leuven is gestart met het omschakelen van de openbare verlichting naar een meer duurzame openbare verlichting in het kader van de doelstellingen rond Leuven klimaatneutraal 2030 en het masterplan openbare verlichting dat in samenwerking met Fluvius werd opgemaakt in de loop van 2015 – 2016.

Op 15 december 2016 werd de Grote Markt beschermd als stads- of dorpsgezicht dit samen met de renovatie van de Sint Pieterskerk en de herbestemming van het Tafelrond op de Grote Markt gaven de aanleiding om de gehele openbare verlichting van zowel de Grote Markt als de Oude Markt en te vernieuwen en op elkaar af te stemmen

Wat gebeurt er?

  • Zowel de Grote Markt als de Oude Markt krijgt een nieuwe functionele verlichting.
  • Op de Grote Markt wordt de Sint Pieterskerk rondom rond uitgelicht en het vernieuwen van de huidige monument verlichting van het stadhuis.
  • Accent verlichting o.a. in de Kortestraat en aan de daken van de Oude Markt. Het aanpassen van de aanlichting van het Heilige Drievuldigheidscollege en de Universiteitshallen

Wat is het beoogde eindresultaat?

Met het lichtontwerp wil de stad de nachtelijke beleving van twee van zijn belangrijkste pleinen en bijhorende monumenten opwaarderen. Door het gebruik van een energiebewuste duurzame verlichting en een doordacht gebruik van functionele en monumentverlichting de eigenheid van beide pleinen versterken, met aandacht voor de monumenten, publieke ruimte, zichten en sociale veiligheid.

Stand van zaken

De werken voor de monument verlichting van de Sint-Pieterskerk zijn in uitvoering. Ze zijn gestart met het plaatsen van de verlichtingsarmaturen en vermoeden eind mei 2019 klaar te zijn met de Sint-Pieterskerk. Dan volgen de nieuwe armaturen voor zowel de aanstraling van de kerk en de nieuwe functionele verlichting voor de Grote Markt en de verlichting voor de Kortesstraat. Deze werken zouden klaar zijn voor het bouwverlof zomer 2019.

De werken aan de accent verlichting aan de Oude Markt worden uitgevoerd wanneer het terrasseizoen wat mindert.