imec

Stookplaats CUB – aanpassing sturing ketels

Waarom?

Door een onstabiele ketelwerking, condensschade en incidenten was er nood aan een stabielere ketelwerking. Bovendien willen we graag werk maken van energiezuinige gebouwen.

Wat is er gebeurd?

  • De brandersturing werd aangepast, lagere modulatie.
  • Sturing van pompen werd aangepast en vernieuwd en voorzien met frequentiesturing.
  • Betere cascaderegeling van verschillende ketels, minder pendelend gedrag.

De uitdaging

  • Het opmaken en bewaken van de planning. Dit doordat de aanpassingen op een actieve installatie moesten gebeuren, waarvan de laatste grootste aanpassing in de mei-shutdown moesten gebeuren.
  • De coördinatie tussen 5 verschillende partijen.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een stabielere ketelwerking, een lager energieverbruik (zowel aardgas als elektriciteit), incidenten vermijden, condensschade aan ketels vermijden.

Lessons learnt?

Soms zijn er verschuivingen in de planning nodig, maar door de marges hierop, hebben we uiteindelijk alles binnen het gesteld timeframe kunnen uitvoeren. Dit ondanks drukke schema’s van sommige partijen.

Technische parameters

Bruikbare vloeroppervlakte (m2)

23.000 m²
Energievraag verwarming (kWh/m2/j)

650 kWh/m²/j
Energievraag koeling (kWh/m2/j)

2.600 kWh/m²/j