Dijledal cvba so

Wooncomplex Schorenshof

De renderafbeeldingen (afbeelding 4 & 5) zijn het werk van a33 architecten

Waarom?

Het wooncomplex Schorenshof is een hoogbouwwijk te Leuven (Wilsele) met 228 appartementen, gebouwd in 1978. De wijk voldoet anno 2019 niet langer aan het hedendaagse wooncomfort: verouderde installaties met o.a. decentrale verwarming via rechtstreeks gevoede elektrische convectoren, een matig geïsoleerde gebouwschil met koudebruggen en slecht thermisch isolerend buitenschrijnwerk. Dijledal is bijgevolg met een grondige renovatie van de wijk gestart, waarbij de kleine woonblokken zullen vervangen worden door nieuwbouw, en de grote woonblokken gestript en vanaf casco opnieuw opgebouwd zullen worden. De werken gebeuren in meerdere fases.

Wat gebeurt er?

  • Significante verbetering van de energie-efficiëntie van de gebouwschil en gebouwmorfologie door het plaatsen van nieuwe daken, vloeren en buitenmuren met betere isolatie, het verhogen van de gebouwcompactheid en plaatsen van uitpandige terrassen en een verbetering van de (natuurlijke) lichttoetreding.
  • Integrale vernieuwing van het buitenschrijnwerk: plaatsen van aluminium schrijnwerk en hoogrendementsglas
  • Technische ingrepen, zoals de plaatsing van een performant ventilatiesysteem en vervanging van decentrale elektrische convectoren door een duurzame collectieve verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van hernieuwbare energie.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het beoogde eindresultaat van deze ingrepen is een meer energie-performant patrimonium met een lagere CO2-uitstoot en een kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De geplande investeringen zullen de verouderde appartementen omvormen tot bijna-energieneutrale (BEN) wooneenheden en bijgevolg een aanzienlijke verbetering van het wooncomfort betekenen voor circa 230 sociale huurders.

Dit zorgt er ook voor dat de uiteindelijke energiekost voor de huurders aanzienlijk kan dalen. De sociale huurder krijgt hiermee meer ruimte in zijn maandelijks te besteden budget. Gelet op de tendens van stijgende energieprijzen wordt deze ingreep steeds significanter voor de sociale huurder.