Commscope

DAKRENOVATIE KTC-GEBOUW

Waarom?

“Commscope legt in zijn Corporate Responsibility & Sustainability vision statement o.a. respect voor mens en natuur vast als waarde, DNA van het bedrijf en zijn werknemers. Als bedrijf willen wij daarom ook onze impact op klimaat en milieu tot een minimum herleiden. Omwille van onze bedrijfsstrategie is het een evidentie en daarom willen wij deel uitmaken van dit partnership dat Leuven 2030 ons biedt. Om diezelfde reden hebben wij daarom ook voor ons zelf uitgemaakt elke opportuniteit aan te grijpen die zich voordoet om hieraan mee te werken. Los daarvan was de dakbedekking dringend aan vervanging toe. Koepels en lichtstraten worden eveneens vernieuwd om een efficiënte investering te bekomen, niet alleen naar verlenging van de levensduur van het gebouw toe, maar ook naar energie efficiëntie, reductie warmteverliezen en CO2-uitstoot.”

Wat gebeurt er?

De werkzaamheden omvatten plaatsen van bijkomende isolatie (PIR 10cm) en vernieuwing van de dakbedekking met een TPO. Koepels en lichtstraten worden vervangen door modellen met een U-waarde van 0,99W/m²K.

De uitdaging

Evidentie en eensgezindheid. Het opmaken van het contract, dat moet  voldoen aan de wensen van de legal afdelingen van beide partijen, bleek de moeilijkste taak. Nóg een belangrijk struikelblok is de gespecialiseerde terminologie, de nationale en internationale wetgeving en regels. Omzetting van dergelijke zaken in het Nederlands, en omgekeerd naar het Engels, is niet evident en grotendeels onderschat.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Doelstelling is het reduceren van het energieverbruik en CO2-uitstoot.