Plaatsing zonnepanelen politiehuis Philipssite

Waarom?

Het politiehuis is een groot verbruiker, door de plaatsing van een grote zonnecentrale wordt de energiekost gereduceerd. Het project wordt gestuwd door een specifieke vraag om het dak van een overheidsgebouw ter beschikking te stellen voor een burgercoöperatie.

Wat verandert er?

De stabiliteitsstudie voor de zonnepanelen is afgerond, nu komt er een haalbaarheidsstudie, gevolgd door (hopelijk) een plaatsing.

De uitdaging

Het politiehuis wordt geen eigenaar van de installatie: wat als de firma die instaat voor de plaatsing, over kop gaat?