AGSL

Waarom?

Het AGSL is het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Leuven. Via een vooruitstrevend duurzaamheidsconcept wil zij bijdragen aan een klimaatneutraal Leuven van 2030. Het AGSL engageert zich om voor al haar nieuwe projecten een aantal basisprincipes (inzake duurzaam bouwen en wonen) te hanteren die bijdragen tot een minimale impact op het klimaat. AGSL doet dit in haar actieplan ‘Leuven Klimaat Neutraal 2030’ (LKN2030).

Bovendien wenst het AGSL in haar projecten zelfs een breder concept van duurzaamheid te hanteren dan louter het energieaspect of de uitstoot van schadelijke gassen. Een compleet duurzaamheidsconcept moet aan de basis liggen van het project, waarbij van in het begin wordt nagedacht over alle thema’s die te maken hebben met een duurzame manier van bouwen en wonen (duurzame mobiliteit, waterbeheer en –verbruik, groenbeheer, vervuiling, materiaalgebruik en afvalstromen, gezondheid en comfort, sociale duurzaamheid).

Het AGSL is met 3 investeringsprojecten mee in L.E.U.V.E.N. gestapt:

Blog

Lees zeker ook het interview met Wim Van Aerschot. Hij werkt als coördinator facilitair beheer bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, kortweg AGSL. Voor AGSL stapte Wim mee in het Europese ELENA-project L.E.U.V.E.N. Vragen zijn amper nodig, want Wim doet zijn job met passie en geeft maar wat graag toelichting bij zijn werk.