Bouwen aan 2030

In Leuven staan niet-residentiële gebouwen in voor maar liefst 28%* van de Leuvense CO2-uitstoot. Het aanpakken en verduurzamen van deze grotere niet-woongebouwen kan dus een erg grote impact hebben op de CO2-uitstoot in de stad.

Leuven 2030, een vzw die streeft naar een klimaatneutrale toekomst voor Leuven, bracht daarom een uniek netwerk bij elkaar. Uniek, omdat we hier te maken hebben met een enorme diversiteit. Niet alleen de types van gebouwen zijn uiteenlopend, maar ook de grootte, de kennis en de expertise van de partners  is heel verschillend. Ondanks deze verschillen is L.E.U.V.E.N. een netwerk waarin partners elkaar ondersteunen, kennis delen én elkaar zelfs uitdagen om de lat hoger te leggen op vlak van energie efficiëntie.

In dit netwerk bouwen scholen, bedrijven, woonzorgcentra, de stad en de universiteit samen mee aan het Leuven van 2030. Gezamenlijk investeren ze in 3 jaar tijd meer dan 40 miljoen euro in het verduurzamen van hun gebouwen. Om dit netwerk lopende te houden en te blijven ondersteunen, diende Leuven 2030 een aanvraag in bij het ELENA-fonds (EIB). Leuven 2030 haalde zo een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het ambitieuze plan van 24 partners wordt ondersteund. Het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank (EIB) zal de partners helpen bij noodzakelijke voorbereidingen om te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

*Leuvense CO₂-uitstoot kunnen we onderverdelen in drie verschillende scopes. Bij dit cijfer (28%) houden we enkel rekening met directe emissies die vrijkomen op het grondgebied groot Leuven (Scope 1) en indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde energie (Scope 2).

Meer over het unieke netwerk

Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie